Нейронні мережі, машинне навчання, глибинне навчання…, наскільки все це близько нам?

     Такою була тема лекції, проведеної 28.11.2017 р. для студентів і викладачів РТФ доцентом каф. РТПС Могильним С.Б. Бурхливий розвиток нових технологій змушує нас відстежувати їх досягнення, щоб вчасно використати як в наукових дослідженнях, так і в навчальному процесі. За час спілкування були коротко розглянуті основні принципи побудови штучних нейронних мереж (ШНМ), алгоритми, які використовуються для навчання ШНМ. Більш детально зупинилися на практичних досягненнях в машинному навчання за останній рік, виділивши використання результатів такого навчання на мікрокомп’ютерах Raspberry Pi. Це обумовлене низькою вартістю навчального стенду з використанням Raspberry Pi, що дозволяє вивчати ШНМ на рівні практичних рішень з розпізнавання образів, автоматизації керування, моніторингу та діагностики, в робототехніці та Інтернеті речей. З’явилася впевненість, що існуючі фреймворки, відкриті платформи для машинного навчання будуть використані студентами в дипломному проектуванні бакалаврів та  в наукових дослідженнях за темами магістерських робіт.
1. DM54161/DM74161/DM74163 Synchronous 4-Bit Counters
2. DM54161 DM74161 DM74163 Synchronous 4-Bit Counters
3. DM7446A, DM5447A/DM7447A BCD to 7-Segment Decoders/Drivers

Навчально-методичні праці

На кафедрі підготовлено до видання дві навчально-методичні праці з дисциплін «Інформаційно-керуючі системи» та «Системи радіокерування»:

  1. Методичні рекомендації до  самостійної роботи з дисципліни «Інформаційно-керуючі системи» для студ. радіотехнічного факультету. Уклад.: В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. — 135 с. Електронне видання.
  2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Системи радіокерування» для студ. радіотехнічного факультету спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка / Уклад.: В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. — 120 с.

Науково-дослідні роботи

На кафедрі завершено чотири науково-дослідні роботи:

1. Розробка алгоритмів двохетапної некаузальної фільтрації послідовності багатоканальних зображень при наявності корельованої завади: звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ); кер. С.Я. Жук; викон. :О. М. Ляшук. – К., 2017. – 119 с. – № 0116U007861.

2. Розробка алгоритмів адаптивного супроводження безпілотних літальних апаратів за даними сенсорної мережі з використанням методів пасивної локації: звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ); кер. С.Я. Жук; викон. : І.О. Товкач[та ін.]. – К., 2017. – 154 с. – № 0116U007862.

3. Розробка методів інформаційного аналізу радотехнічних систем: звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ); кер. В.О. Бичковський; викон. : Ю. Ю. Реутська. – К., 2017. – 92 с. – № 0117U000823.

4. Розробка алгоритмів цифрової обробки радіолокаційних сигналів в імпульсно-доплерівських радіолокаторах: звіт про НДР (заключний) / Київський політехнічний інститут (КПІ); кер. Ю. Ю. Реутська; викон. : В.О. Бичковський. – К., 2017. – 100 с. – № 0117U000824.

 

Навчальна лабораторія «Радіосистем навігації, радіолокації та радіоуправління»

Завершено обладнання комп’ютерної частини навчальної лабораторії «Радіосистем навігації, радіолокації та радіоуправління». На її базі студенти мають можливість за допомогою комп’ютерного моделювання досліджувати алгоритми обробки сигналів та режими функціонування різних класів радіотехнічних систем.

Грамота Президії НАН України викладача С.Б. Могильного


Викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Сергій Борисович Могильнийнагороджений грамотою Президії Національної академії наук України за підготовку учнів Київської Малої академії наук – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Викладацький колектив Радіотехнічного факультету вітає С.Б. Могильного.

Сторінки