оптимізація

Методи оптимізації дискретних динамічних систем з випадковою структурою

cover
Назва Методи оптимізації дискретних динамічних систем з випадковою структурою
Автор Жук Сергій Якович
Вид публікації Монографія
Регіон Київ
Число сторінок 232
Анотація
На основі апарату змішаних марковських процесів в дискретному часі синтезовано оптимальні та квазіоптимальні алгоритми фільтрації, екстраполяції, інтерполяції, одночасного виявлення і фільтрації процесів та керування динамічними системами з випадковою структурою. Аналіз одержаних алгоритмів проведено на прикладах розв’язання широкого кола задач адаптивного оброблення радіолокаційної та навігаційної інформації, а також фільтрації мовних сигналів у цифрових системах зв'язку. Розглянуто особливості застосування і подальшого розвитку методів оптимізації дискретних динамічних систем з випадковою структурою.

Для наукових співробітників та інженерів, які займаються розробленням алгоритмічного забезпечення радіоелектронних систем, а також для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі адаптивного оброблення інформації та керування.