книги

Книги

Підручники і навчальні посібники,

які видані викладачами кафедри за останні роки

 
1 “Радіотехніка”, навчальний довідник, під ред.. Правди В.І. та ін. К., Вища школа, 1999-838с.
2