публікації

Публікації

Публікації
кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

  1. Правда В.І., Павленко М.П.,Бичков А.Є.Реалізація декодера Вітербі на FPGA для систем супутникового зв’язку// Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 49. – С. 71–76.
  2. Правда В.І., Грень М.О. Критерії якості маршрутів для алгоритму маршрутизації в mesh мережі з зменшенням інтерференції // Вісник НТУУ “КПІ”. Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2012. – № 48. – С. 213–221.