Навчально-методичні праці

Навчально-методичні праці

  1. «Методичні  вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи телебачення та телевізійні системи» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Антонець Олександр Миколайович, доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Дмитрук Віктор Опанасович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.
  2. «Методичні  вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи телебачення та телевізійні системи» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Антонець Олександр Миколайович, доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Дмитрук Віктор Опанасович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.

Навчально-методичні праці

На кафедрі підготовлено до видання три навчально-методичні праці з дисципліни «Радіопередавальні пристрої»

  1. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина І» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Антонець Олександр Миколайович, доцент кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Дмитрук Віктор Опанасович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.
  2. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина ІІ» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач Антонець Олександр Миколайович, студент Грицевич Іван Ростиславович, доцент Дмитрук Віктор Опанасович, старший викладач Омеляненко Михайло Юрійович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.
  3. «Методичні  вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Радіопередавальні пристрої, частина ІІІ» для студентів вищих навчальних закладів спеціальності  172 «Телекомунікації та радіотехніка», освітньо-професійної підготовки бакалаврів. Укладачі: старший викладач Антонець Олександр Миколайович, доцент Дмитрук Віктор Опанасович, старший викладач Омеляненко Михайло Юрійович, аспірант Товкач Ігор Олегович — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. Електронне видання.

Навчально-методичні праці

На кафедрі підготовлено до видання дві навчально-методичні праці з дисциплін «Інформаційно-керуючі системи» та «Системи радіокерування»:

  1. Методичні рекомендації до  самостійної роботи з дисципліни «Інформаційно-керуючі системи» для студ. радіотехнічного факультету. Уклад.: В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. — 135 с. Електронне видання.
  2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Системи радіокерування» для студ. радіотехнічного факультету спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка / Уклад.: В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська — К.: КПІ ім. Ігоря Сікоського, 2017. — 120 с.