Автоматизоване проектування радіоелектронних пристроїв

Автоматизоване проектування радіоелектронних пристроїв

     Вступ

     Програму навчальної дисципліни  «Автоматизоване проектування  радіоелектронних пристроїв» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалавр) ступінь» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

     Дисципліна базується на знаннях дисциплін:

     «Інформатика», « Вища математика», «Загальна фізика», «Основи теорії кіл», «Схемотехніка».

     Навчальна дисципліна належить до циклу  самостійного вибору навчального закладу