Інформатика ч. ІІ

Інформатика ч. ІІ

Вступ

Програму навчальної дисципліни  «Інформатика ч.2» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки рівня «Бакалавр» напряму  «Телекомунікації та радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу  математичної  та природничо-наукової підготовки.

Предметом  навчальної дисципліни  є  сучасні програмні середовища  які використовуються для виконання розрахунків, побудови графіків, програмування, розробки моделей, дослідження їх характеристик,  а також  ознайомлення  з алгоритми обчислювальної математики.