Радіомережі

Радіомережі

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Радіомережі» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Другий (магістерський) ступінь» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу  самостійного вибору навчального закладу

Предметом  навчальної дисципліни  є  сучасні   безпровідні мережі,  методи , алгоритми, програмне забезпечення  розрахунку  та  проектування.

Міждисциплінарні зв’язки:  дисципліна базується на знаннях дисциплін: