Інформаційні радіосистеми

Інформаційні радіосистеми

Вступ

Програму навчальної дисципліни інформаційні радіосистеми

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів

напряму 6.050901 Радіотехніка .

Навчальна дисципліна належить до циклу вільного вибору студентів

Предмет навчальної дисципліни є інформаційні радіосистеми, інформаційні тракти, пристрої видобування , передачі , обробки та відображення інформації .