Системи радіопротидії

Системи радіопротидії

Вступ

Програму навчальної дисципліни Системи радіопротидії

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів

спеціальності 172  Телекомунікації та радіотехніка спеціалізації « Радіотехнічні інформаційні технології».