Пристрої цифрового оброблення сигналів

Пристрої цифрового оброблення сигналів

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Пристрої цифрового оброблення сигналів» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 6.050901  «Радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом начальної дисципліни  є вивчення структури та принципу побудови сучасних радіотехнічних систем на базі цифрових мікропроцесорних пристроїв.