Автоматизоване проектування РЕП

Автоматизоване проектування РЕП

Вступ

Програму навчальної дисципліни Автоматизоване проектування РЕП складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки

 

Спеціальності  172 Телекомунікації та радіотехніки

 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки

Предмет навчальної дисципліни