Математичне моделювання систем і процесів

Математичне моделювання систем і процесів

1. Загальні відомості

      Проектування складних пристроїв пов’язане з великими витратами машинного часу. Радікальне скорочення витрат часу можливе за умов впровадження нових “швидких” математичних моделей, які будуються за результатами аналізу простроїв і використовуються для подальшого проектування. Застосування «швидких» моделей дає можливість рішати  на персональних    комьюторах дуже складні задачі проектування , наприклад аналізу чутливості пристроїв до змін у зовнішньому середовищі.

2. Мета та завдання кредитного модуля