Електроживлення радіоелектронної апаратури

Електроживлення радіоелектронної апаратури

Програма навчальної дисципліни «Електроживлення радіоелектронної апаратури» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів

   Цикл, до якого належить навчальна дисципліна:  професійної та практичної підготовки за вибором навчального закладу

   Предмет навчальної дисципліни: вивчаються способи побудови та схемотехніка вторинних джерел постійної та змінної напруги, використовуючи енергію мережі змінного струму або інших первинних джерел енергії (хімічні, сонячні батареї і т. і.).