Методи цифрової модуляції

Методи цифрової модуляції

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Методи цифрової модуляції» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалаврський)» ступінь напряму 6.050901 «Радіотехніка».

Дисципліна «Методи цифрової модуляції» забезпечує базову підготовку фахівців щодо раціонального вибору тієї чи іншої схеми модуляції в цифровій системі зв’язку з урахуванням умов функціонування самої системи.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.