Основи проектування мікроконтролерних пристроїв

Основи проектування мікроконтролерних пристроїв

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Основи проектування мікроконтролерних пристроїв» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалаврський)» ступінь  за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Дисципліна «Основи проектування мікроконтролерних пристроїв» забезпечує базову підготовку фахівців щодо основних етапів проектування мікроконтролерних пристроїв.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки (за вибором студентів).