Радіонавігаційні системи

Радіонавігаційні системи

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Радіонавігаційні системи» до дисциплін вибіркових навчальних дисциплін самостійного вибору ВНЗ фахівців рівня вищої освіти «Другий (магістерський) ступінь спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».