Основи теорії радіолокаційних систем

Основи теорії радіолокаційних систем

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Основи теорії радіолокаційних систем» до дисциплін вибіркових навчальних дисциплін самостійного вибору ВНЗ фахівців рівня вищої освіти «Перший (бакалаврський) ступінь спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійних дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни є: