Радіоелектронні системи

Радіоелектронні системи

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Радіоелектронні системи» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму (спеціальності) 6.050901 «Радіотехніка».

Навчальна дисципліна належить до циклу професійних дисциплін, вибіркові навчальні дисципліни «Дисципліни самостійного вибору навчального закладу».

Предметом навчальної дисципліни є: