Елементна база радіоелектронної апаратури

Елементна база радіоелектронної апаратури

Дисципліна «Елементна база радіоелектронної апаратури» забезпечує базову підготовку фахівців до раціонального вибору компонентної бази при розробці радіоелектронної апаратури (РЕА) з урахуванням вимог комплексної мініатюризації, надійності, економічності та умов експлуатації.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.