програмування

Обчислювальна техніка та програмування

Обчислювальна техніка та програмування. Частина І

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 180 годин ( 6 кредитів ЕСТS ):
54 години лекції, 54 годин лабораторні заняття, екзамен.

Обчислювальна техніка та програмування ч.2

     Обчислювальна техніка та програмування ч.2

Дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.
На вивчення дисципліни відводиться 150  годин ( 4 кредита ECTS ):
36 години лекції, 36 годин лабораторні заняття, диф. залік.