IRS

Інформаційні радіосистеми

Інформаційні   радіосистеми

 
         Дисципліна   “Інформаційні   радіосистеми    (ІРС)   має комплексний характер, базується на фундаментальних і спеціальних дисциплінах для напряму підготовки 6.050901 “Радіотехніка. Дисципліна відноситься до дисциплін професійної та практичної підготовки.